Plán výuky

V průběhu života si získáváme návyky, které nás vzdalují od přirozeného pohybu a ty se následně projevují v podobě zdravotních problémů pohybového aparátu. Jednoduše řečeno: to, co nám bylo dáno jako jednoduché, si sami znesnadňujeme. Filozofií naší školy je tyto návyky odstranit a navodit přirozený stav, aby naše zdraví nebylo dále poškozováno.

Hlavními principy, na které klademe důraz, jsou:

 • Soustředění
 • Kruhový pohyb
 • Koordinace
 • Plynulost
 • Tréninková dávka
 • Rychlost cvičení

V prvním roce výuky se studenti seznamují s jednotlivými formami a učí se vytvářet pohyb. Co to znamená? Pod lektorovým dohledem se žáci naučí vytvářet pohyb přirozenou cestou a eliminují tak chybné pohyby, kterých se dopouštějí v běžném životě – například při chůzi.

Pro ilustraci přikládáme plán výuky chůze v Tai-či:

Chůze vpřed
 • Přirozená chůze
 • Odstranění vad
 • Uvědomění si jednotlivých částí pohybu, práce svalů, kloubů, postavení kostí, boků, těla
 • Tai-či chůze vpřed
 • Přísun
Chůze vzad
 • Přirozená chůze
 • Odstranění vad
 • Uvědomění si jednotlivých částí pohybu, práce svalů, kloubů, postavení kostí, boků, těla
 • Tai-či chůze vzad
 • Přísun
Chůze stranou
 • Přirozená chůze
 • Odstranění vad
 • Chůze stranou s dodržením vzdálenosti nohou od sebe
 • Chůze s přenášením váhy
 • Tai-či chůze stranou
 • Hadí chůze (snížení těžiště, sednutí na patu, vytočení natažené nohy a boků, přenesení váhy, přitažení nohy, přetočení stranou)

Po zvládnutí základů nezbytných k dalšímu cvičení a lepšímu životu se žáci začnou učit jednotlivé formy a přechody mezi nimi.

Znalost jednotlivých forem a přechodů umožňuje studentům cvičení celých sestav (»24«, »42« atd.).

Výuka Tai-či nejen jako zdravotního cvičení, ale i jako sportovní disciplíny.

http://pilule-pour-bander.net
http://pilule-pour-bander.net/cialis

Využití jednotlivých forem k sebeobraně, společně s modelovými situacemi.

Filozofie.

Meditace.

A konečně po zvládnutí všech aspektů Tai-či přijdete na to, že vše je jen normální život a žádná mystika, kterou je Tai-či zatím stále opředeno. Ale když se dostanete až sem, tak vám už nic nedovolí přestat.