FAQ

Nejčastěji kladené dotazy

Co si mám s sebou přinést na první výukovou hodinu?

Protože cvičíme především pro radost a zdraví, není nutné si pořizovat jinak klasický tradiční oděv na Tai-či, ale postačí nám kalhoty s volným pasem (aby neškrtily http://www.10pagepapers.com a neomezovaly nás v pohybu jako například v dřepu) a jakékoli tričko. Vzhledem k faktu, že cvičíme v tělocvičnách kde jsou tvrdé podlahy nebo lino, je vhodné mít s sebou pohodlnou uzavřenou obuv s měkkou podrážkou. Před cvičením je třeba odložit šperky.

Je cvičení vhodné skutečně pro všechny?

Ano. Cvičení Tai-či je skutečně vhodné úplně pro každého bez ohledu na věk, kondici či zdravotní stav. Jakékoli zdravotní potíže nebo omezení je vždy nutno konzultovat schiefessays.net lektorem.

Pokud se rozhodnu pro cvičení Tai-či budu nucen(a) se učit i o čínských ideologiích jako je budhismus nebo jiných?

Ne. Každý od cvičení Tai-či očekává něco jiného. Někdo hledá odpočinek a zlepšení kondice, někdo hledá duchovní stránku a někdo očekává bojové umění. Tohle vše je Tai-či, ale nikdo není nucen „konvertovat“ k čínské filozofii. To rozhodně nepatří k záměrům naší školy. Dali jsme si za úkol zpřístupnit Tai-či českému člověku tak, aby z něho měl maximální užitek. Povedlo se nám na základě studia dokumentů a archeologického výzkumu na našem území najít shodné činitele pro tvrzení, že filozofický základ tohoto cvičení je ten samý pro cvičení Tai-či, pro cvičení druidů a i pro filozofické spisy a spisy o přírodě ze starého Řecka. Dnes již asi nikdo není schopen zjistit, kdo dal první impuls, ale nejpravděpodobnější je, že šlo o vzájemné ovlivnění tří kultur: čínské, řecké a keltské. Z tohoto plyne, že Tai-či má určitou filozofii vycházející z přírodních zákonů, ta se učí při cvičení a je totožná s východní i západní filozofií. Nehledě na to, že nikdo není žádným způsobem nucen studovat filozofii, pokud si jen chce cvičit pro zdraví.

http://stop-infections.net
http://treatmentforepilepsy.info