Formy sestavy 24

Celá sestava

Plující oblaka

Prohrábnutí koňské hřívy


Zahánění opice


Bílý jeřáb
Brnknutí na loutnu

Pohlazení pavího chvostu