Destybo

JE.FO.DE.S.BO.

(Jednoduchá forma defenzivního stylu boje.)

Systém primární sebeobrany.

Vzhledem ke zvýšenému výskytu útoků na zaměstnance státního sektoru, byl vyvinut systém jednoduché sebeobrany. Tento systém je určen primárně na ochranu vlastní osoby. Je maximálně jednoduchý při zachování plné funkčnosti. Koncipován je s důrazem na účelovost a univerzálnost použití proti jakémukoli útoku beze zbraně a do určité míry se zbraní.

Výcvik je založen na metodách:

  1. Využití přirozených reakcí člověka tím, že cvičící je nucen reagovat na rychlý útok soupeře. Tento útočí maximální rychlostí. Riziko možného úrazu je minimalizováno vhodně zvolenou formou útoku. V prvopočátcích jde o útoky  mimo obránce, následně o útoky mimo vitální centra. Až po úplném zvládnutí obranné reakce se provádí útoky na jakákoli zranitelná místa.
  2. Využití přirozených pohybů a již naučených pohybových stereotypech.
  3. Využití obranných programů uložených v paleokortexu. Jde o to, zabránit rozvoji zkratové reakce, snížení možnosti spuštění reakce útěkové a donutit organismus spustit program útoku.
  4. Využití únavy a stresu. Tím je zajištěno rychlejší ukládání vyučovaných dovedností do podvědomí. Díky tomu v případě nutnosti člověk reaguje automaticky.

Díky těmto metodám je dosaženo zkrácení doby potřebné ke zvládnutí nutné obrany na minimum. Člověka lze připravit na zvládnutí situace, kdy je na něj veden útok, již v 8 až 10 hodinách. S ohledem na fyzickou náročnost celého výcviku je vhodné tento rozložit do dvou až třech soustředění s určitým časovým odstupem.