Škola bambusových lístků

Škola bambusových lístků byla založena dne 24. září 2003 v Praze. Jejím zakladatelem a lektorem se stal Roman Micka, který spojil čínské cvičení Tai-či vycházející ze stylu rodiny Yang s původním učením starých druidů, kteří žili na našem území před dávnými věky. Lze se o tom přesvědčit z archeologických nálezů z doby přibližně 3000 let př.n.l. Poznatky naší prastaré kultury nebyly nikdy úplně zapomenuty. V některých rodinách, byť v neúplné formě, se předávají dodnes.

Při výuce je kladen důraz na zdravotní efekt cvičení, nicméně není opomíjen ani účinek bojový, kvůli kterému bylo Tai-či původně vymyšleno. V roce 2005 začala škola s výukou sportovních sestav.

————————————–
Všude vůkol –
shon a tíseň.

Však bambusové lístky
ševelí svou vlastní píseň.

Nasloucháním
lístkům bambusu.

Pochopil jsem
věčnost.
————————————–
Bambusový stvol proroste vším
a jeho lístky ševelí ve větru svou vlastní píseň.
————————————–

Autor básně: Roman Micka